42 – Routes door Bergen, stad van machten

De gids van Bergen, de hoofdstad van Henegouwen, stelt twee wandelingen intra-muros voor. Deze illustreren niet alleen de concentratie binnen het stadslandschap van mijlpalen van politieke en godsdienstige machten, maar ook van de economische macht , vanaf de oorsprong van de stad tot nu.

Zoals in de andere gidsen van deze reeks, bereidt de inleiding de wandelaar voor op de ontdekkingen die hij tijdens zijn bezoek zal doen. Zij herinnert aan het ontbreken van een formele scheiding der machten tijdens het Ancien Régime, aan de invloed van de Kerk, aan de complexe en conflictueuze interferentie tussen de godsdienstige , de grafelijke en de burgerlijke macht.

Het stedelijk statuut van grafelijke hoofdstad leidt tot een vroegtijdige ommuring, vanaf de XIIe eeuw. Aangezien deze de Grote Markt er buiten laat, zal de versterking van de burgerlijke macht leiden tot de bouw van een veel bredere omwalling tijdens de XIVe eeuw. Bergen zal daarna een belangrijke versterkte plaats op de grens van de Nederlanden en Frankrijk worden.

In de moderne tijden wordt de politieke macht een stedelijke acteur  getuigend van de versterking van de invloedsfeer en de verruiming van zijn bevoegdheden. Pas in de helft van de XIXe eeuw worden de versterkingen en het overstromingsgebied ontmanteld : dit heeft er toe bijgedragen Bergen, stad van de burgerij en van de administratie , af te scheiden van het mijn- en industriegebied van de Borinage.

De wandeling begint met de belangrijkste sites die de plaatsen van de macht tijdens het Ancien Régime belichamen : het stadhuis voor de burgerij; het vroegere college van  de Jezuïeten en St.Waudru voor de Kerk ; het kasteel voor de graaf. De bezoeker zal ook de uitdrukkingen van de bevestiging van de macht van een wereldlijke en modernistische burgerij in de XIXe eeuw ontdekken. Niet te vergeten de getuigenissen van de militaire impact vanaf de Middeleeuwen tot de Hollandse periode. De monumenten die de constitutionele scheiding van de machten in  de hedendaagse periode vertegenwoordigen,  worden niet vergeten.


In deze gids leest u over :

De machten onder het ancien régime – De macht van de graaf – De macht van de bourgeoisie – De geestelijke macht – De scheiding van de machten binnen de hedendaagse staat – Bergen, ommuurde stad en militair bolwerk – De economische relaties tussen Bergen en de Borinage

De wandelroute 1 

1. De grote markt van Bergen en het stadhuis – 2. Het oude Jezuïetencollege – 3.  El catiau, het kasteel van Bergen, en het belfort – 4.  Saint-Germain en Sint-Waltrudis : de fundamenten van de religieuze macht – 5.  Modernisme en scheiding van kerken staat : machtsuitingen van de bergense burgerij en de staat in de 19e eeuw – 6.  Het begijnhof  – 7.  De bevordering van de hygiëne door de openbare instanties eind 19e en begin 20ste eeuw : debadhuizen en het provinciale instituut voor hygiëne en bacteriologie – 8.  De kazematten op de place Nervienne – 9.  De mesense wijk – 10. Banken in Bergen en de Watermachine – 11. De polytechnische school

De wandelroute 2

12. De jardins du maïeur (burgemeestertuinen) – 13. De oude berg van barmhartigheid en de rue du 11 Novembre – 14. Place du Parc – 15. Het warocqué-instituut – 16. De gevangenis van bergen – 17. De stadswallen – 18. Rue des Marcottes – 19. De manege – 20. De nieuwe gerechtsgebouwen en de Valenciaanse toren – 21. Kerkhoven binnen de stadsmuren – 22. de provincieregering – 23. het einde van de rue de Nimy


Auteurs:

Christian VANDERMOTTEN, Assunta BIANCHI, Pierre CORNUT, Pierre GILLIS, Christine GOBEAUX, Marie-Eve RONVEAUX, Michel VASKO, Marie-France DUPAL


itin42-NLwebRoutes door Bergen, stad van machten

Gepubliceerd in 2015– ISBN : 978-9-0902865-7-0 (NL)

Aanbevolen verkoopprijs: 9 euros

Verkrijgbaar in goede boekwinkels of via onze webshop.